Liputan Insuran Kemalangan Peribadi Tune Talk

Tambah nilai minima RM50 setiap bulan untuk akaun Tone Excel dan Tone Plus anda dan nikmati PERCUMA RM50,000 Insuran Kemalangan Peribadi.

Nota:

  • • Jumlah kutipan tambah nilai dari bulan sebelumnya akan melayakkan diri perlindungan bulan terkini (contoh : tambahnilai RM50 atau lebih di bulan Ferbruari dan menerima perlindung Insuran kemalangan individu pada bulan Mac)
  • • Perlindungan Insuran kemalangan individu berakhir pada setiap akhir bulan. (Contoh : 1 April – 30 April)
  • • Tune Talk berhak mengubah terma dan syarat tanpa sebarang notis